МЕХАНИЗАМ НА РАЗВЛЕКУВАЊЕ

САНИ

ДИМЕНЗИИ НА МЕХАНИЗАМ

ABCD
340 mm340 mm220 mm465 mm

 

ДОЛЖИНА НА МЕХАНИЗАМВИСИНА НА МЕХАНИЗАМШИРИНА НА МЕХАНИЗАМ
700 mm340 mm1400 mm
790 mm1440 mm