МЕХАНИЗМИ И РАМКИ ЗА ЛЕЖАИ

РАМКА ЗА ЛЕЖАЈ – ЛАТОФЛЕКС (ЕДИНЕЧНА И ДВОЈНА)

ДИМЕНЗИИ НА МЕХАНИЗАМ

Димензиите на рамките (должина и ширина) се променливи и се изработуваат по избор на купувачот.