МЕХАНИЗМИ И РАМКИ ЗА ЛЕЖАИ

МЕБЕЛ ОД МЕТАЛ

ДИМЕНЗИИ НА МЕХАНИЗАМ

ABC
2000 mm900 mm2000 mm